Spelproblem

Spelproblem är ett allt vanligare problem i Sverige.

Spelproblem är en stor och utbredd folksjukdom som inte tas på tillräckligt stort allvar. Den som har allvarliga spelproblem kan ha ett otroligt starkt beroende av att spela vilket kan sätta djupa spår i det egna livet och livet på de i ens närhet. Det finns hjälp att få.

Spelberoendes Riksförbund

Spelberoende.se

Stats från folkhälsomyndigheten

2 % av befolkningen har problem med spel för pengar.
0.4 % har allvarliga problem
4 % har upplevt negativa konsekvenser av sitt spelande
171k, varav 82k barn, lever tillsammas med någom som har spelproblem
20 % har någon I sin nära omgivning som har speloproblem

Hur vet man att man har problem?

Ibland kan man ha svårt att erkänna för sig själv att man har problem med sitt spelande. Vissa spelmissbrukare lever I total förnekelse. Andra är väl medvetna om problemen. Man kan definera ett problem på olika sätt.

En välkänd diagnosmanual kallad Diagnostic and Statistic Manual for mental Disorders 5 (DSM-5), behandlar bland annat spelproblem. I DSM-5 betraktas spelberoende som en beroendesjukdom. En person kan, enligt manualen, diagnosticeras som spelberoende om denne uppfyller fyra eller fler diagnoskriterier. Dessa diagnoskriterier är upptagenhet, tolerans, kontrollförlust, abstinens, flykt, jaga förluster, lögner, sociala konsekvenser och ekonomiskt beroende.

Upptagenhet

Beroenden av alla slag är tidskonsumerande. Dels avsätter den beroende mycket tid för att underhålla beroendet. Bortom spelandet tänker den som är beroende ohälsosamt ofta på spel. Den beroende kan älta gamla spelupplevelser, eller tänka på nya spelmöjligheter. Det kan också vara så att den spelberoende tänker på hur denne ska få fram pengar för att kunna spela med dem.

Tolerans

Den som är spelberoende behöver i likhet med någon som är drogbereonde ofta allt större doser för att uppleva samma spänning. I den spelberoendes fall innebär det allt våghalsigare spel för all större summor.

Kontrollförlust

Den som spelar och inte kan hålla sig till en spelbudget eller inte kan sluta spela trots att man inte har tid kan inte sägas ha kontroll över spelandet. Mpånga spelberoende har stora problem att hålla löften till sig själv och till andra när det gäller pengar och avsatt tid för spel. De har kort sagt förlorat kontrollen över spelandet.

Abstinens

Spel för pengar är för många förenat med kickar och stark känslomässig stimulans som kan vara omväxlande positiv och negativ. När den spelberoende slutar spela kan avsaknaden av denna stimulans göra att hon känner abstinens. Rastlöshet och irritation är klassiska symptom för abstinens.

Flykt

Vissa beroenden går hand-i-hand med andra beroenden. Ett beroende kan också vara en del av andra omfattande problem såsom exempelvis ångest. Om man till exempel är deprimerad eller lider av ångest är det mycket vanligt att personen försöker fly från dessa problem och ockupera tankarna med annat. Många ser spel för pengar som en flykt och dessvärre kan den som gör det snabbt utveckla ett osunt förhållningssätt till spel.

Jaga förluster

Ett mycket vanligt spelmönster är det här med att jaga förluster. Känslospelet bakom jagandet av förluster kan variera. Ibland kan det handla om ilska. Ibland kan det gandka om att oersonen inte ser någon annan möjlighet än att spela vidare för att kunna vinna tillbaka det som förlorats. En spelberoende kan hitta alla möjliga skäl för att fortsätta spela för att vinna tillbaka förluster.

Lögner

En person som är spelberoende kan mycket väl omedvetet ljuga för sig själv. Personen kan dock även högst medvetet ljuga för andra. Föräldrar, make eller maka, barn, terapeuter och precis vem som helst kan få höra lögner av någon som vill dölja sitt spelberoende för dem.

Sociala konsekvenser

Den som lider av spelberoende visar ofta upp mörka sidor mot folk i sin närhet. Det är vanligt att konsekvenserna blir att man fördärvar en relation, mister en annställning eller annan karriärmöjlighet, förkastar studier och så vidare som följd av sitt spelande.

Ekonomiskt beroende

Den som är spelberoende hamnar nästan alltid i ekonomiskt trångmål. För att klara sig är det vanligt att den som är beroende utnyttjar familj, vänner och bekanta och gör sig beroende av deras hjälp för att dels kunna spela och dels kunna klara vardagliga utgifter.