Spelproblem

Spelproblem är ett allt vanligare problem i Sverige.

Spelproblem är en stor och utbredd folksjukdom som inte tas på tillräckligt stort allvar. Den som har allvarliga spelproblem kan ha ett otroligt starkt beroende av att spela vilket kan sätta djupa spår i det egna livet och livet på de i ens närhet. Det finns hjälp att få.

Spelpaus

Stäng av dig från ALLT spel hos spelbolag med licens i Sverige.

Mer information spelpaus.se

Stödlinjen

Stödinsats för de som spelar om pengar och deras anhöriga.

Mer information stodlinjen.se

Spela Lagom

För dig som vill veta hur du ska behålla sunda spelvanor.

Mer information spelalagom.se

Spelberoendes Riksförbund

För hjälpsökande eller anhörig till någon med spelproblem.

Mer information Spelberoende.se

Stats från folkhälsomyndigheten

2 % av befolkningen har problem med spel för pengar.
0.4 % har allvarliga problem
4 % har upplevt negativa konsekvenser av sitt spelande
171k, varav 82k barn, lever tillsammas med någom som har spelproblem
20 % har någon I sin nära omgivning som har speloproblem

Hur vet man att man har problem?

Ibland kan man ha svårt att erkänna för sig själv att man har problem med sitt spelande. Vissa spelmissbrukare lever I total förnekelse. Andra är väl medvetna om problemen. Man kan definera ett problem på olika sätt.

En välkänd diagnosmanual kallad Diagnostic and Statistic Manual for mental Disorders 5 (DSM-5), behandlar bland annat spelproblem. I DSM-5 betraktas spelberoende som en beroendesjukdom. En person kan, enligt manualen, diagnosticeras som spelberoende om denne uppfyller fyra eller fler diagnoskriterier. Dessa diagnoskriterier är upptagenhet, tolerans, kontrollförlust, abstinens, flykt, jaga förluster, lögner, sociala konsekvenser och ekonomiskt beroende.

Upptagenhet

Beroenden av alla slag är tidskonsumerande. Dels avsätter den beroende mycket tid för att underhålla beroendet. Bortom spelandet tänker den som är beroende ohälsosamt ofta på spel. Den beroende kan älta gamla spelupplevelser, eller tänka på nya spelmöjligheter. Det kan också vara så att den spelberoende tänker på hur denne ska få fram pengar för att kunna spela med dem.

Tolerans

Den som är spelberoende behöver i likhet med någon som är drogbereonde ofta allt större doser för att uppleva samma spänning. I den spelberoendes fall innebär det allt våghalsigare spel för all större summor.

Kontrollförlust

Den som spelar och inte kan hålla sig till en spelbudget eller inte kan sluta spela trots att man inte har tid kan inte sägas ha kontroll över spelandet. Mpånga spelberoende har stora problem att hålla löften till sig själv och till andra när det gäller pengar och avsatt tid för spel. De har kort sagt förlorat kontrollen över spelandet.

Abstinens

Spel för pengar är för många förenat med kickar och stark känslomässig stimulans som kan vara omväxlande positiv och negativ. När den spelberoende slutar spela kan avsaknaden av denna stimulans göra att hon känner abstinens. Rastlöshet och irritation är klassiska symptom för abstinens.

Flykt

Vissa beroenden går hand-i-hand med andra beroenden. Ett beroende kan också vara en del av andra omfattande problem såsom exempelvis ångest. Om man till exempel är deprimerad eller lider av ångest är det mycket vanligt att personen försöker fly från dessa problem och ockupera tankarna med annat. Många ser spel för pengar som en flykt och dessvärre kan den som gör det snabbt utveckla ett osunt förhållningssätt till spel.

Jaga förluster

Ett mycket vanligt spelmönster är det här med att jaga förluster. Känslospelet bakom jagandet av förluster kan variera. Ibland kan det handla om ilska. Ibland kan det gandka om att oersonen inte ser någon annan möjlighet än att spela vidare för att kunna vinna tillbaka det som förlorats. En spelberoende kan hitta alla möjliga skäl för att fortsätta spela för att vinna tillbaka förluster.

Lögner

En person som är spelberoende kan mycket väl omedvetet ljuga för sig själv. Personen kan dock även högst medvetet ljuga för andra. Föräldrar, make eller maka, barn, terapeuter och precis vem som helst kan få höra lögner av någon som vill dölja sitt spelberoende för dem.

Sociala konsekvenser

Den som lider av spelberoende visar ofta upp mörka sidor mot folk i sin närhet. Det är vanligt att konsekvenserna blir att man fördärvar en relation, mister en annställning eller annan karriärmöjlighet, förkastar studier och så vidare som följd av sitt spelande.

Ekonomiskt beroende

Den som är spelberoende hamnar nästan alltid i ekonomiskt trångmål. För att klara sig är det vanligt att den som är beroende utnyttjar familj, vänner och bekanta och gör sig beroende av deras hjälp för att dels kunna spela och dels kunna klara vardagliga utgifter.

Överdriven spelreklam i Sverige

Spelreklam finns det gott om i vårt avlånga land, inte minst på tv och på sociala medier. Det känns som vilken kanal du än tittar på, innehåller reklam från ett spelbolag. Syftet med reklamerna är att värva nya spelare till casinot. Om ett casino inte har spelare, kan de tappa sin spellicens och spelbolaget bakom casinot, får inte längre lov att driva det. Trots att reklamen kan vara väldigt jobbig, lyckas ändå casinon att värva nya spelare dagligen.

Är reklamen överdriven?

Många gånger kan du ställa dig frågan om reklamen som olika spelbolag gör för att värva spelare är överdriven. I mångt och mycket kommer du säkerligen att tycka detta. Dock finns det regler för hur de svenska spelbolagen får göra reklam i media. dessa blev också mycket mera tydliga och hårda efter att den svenska spel lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Kanske är det inte just överdriven reklam du påverkas av, utan hur många gånger du ser den.

Så säger den svenska spel lagen om överdriven reklam

När det gäller de nya regler som tillkommit sedan Sverige fått en ny spelreglering samt svenska spellicenser, så kommer dessa att innefattas i ansvarsfullt spelande. Det handlar helt enkelt om att spelbolagen måste uppvisa ansvar för de produkter de erbjuder. Det betyder inte att de måste minska på sin reklam. Här handlar detta om att de inte får uppvisa eller marknadsföra sig med något som kan vara, är eller uppfattas som vilseledande reklam, till exempel garantera vinst.

Fördelarna med överdriven spelreklam i Sverige

Det kommer vara lätt att bli trött på alla spelreklamer som syns på nätet, i TV samt i massor av tidningar och magasin. Här är det enkelt att enbart se detta som något negativt. Faktum är att du kan ha nytta av den. En bra sak är att du får veta vilka erbjudanden alla nya spelare får hos de olika spelbolagen. Detta gör att du får det enklare att bedöma och göra ett val av ditt nästa svenska spelbolag.

Licenshavarens ansvar enligt spellagen

Den svenska spellagen infördes i januari 2019 och den ska öka konsumentskyddet. Licenshavare har under den nya lagen omsorgsplikt gentemot spelare, de ska skydda spelare mot överdrivet spelande. Innehavare av den svenska spellicensen ska även hjälpa spelare att minska sitt spelande om det finns anledning till detta. Det ska finnas kontaktuppgifter till en stödorganisation på casinon och uppgifter om hjälp ska även finnas i samband med reklam av spel. Det ska framgå att detta är skydd mot spelmissbruk.

Spelaransvarsåtgärder

Innehavaren av den svenska spellicensen ska följa spelares spelbeteenden och de måste ge registrerade spelares återkoppling. Licenshavarna bör ha en handlingsplan som beskriver hur omsorgsplikten ska kunna tillgodoses och de ska ha restriktioner och erbjuda spelrestriktioner till sina spelare. Möjligheten att stänga av sig från spel är ett exempel på åtgärd som ett casino ska erbjuda. Det ska också finnas en möjlighet att själv testa om du har problem med spelandet. Spelinspektionen har till uppgift att dessa regler följs.

Åldersgräns

Spelpaus.se är ett nationellt självavstängningssystem där spelare kan välja att stänga av sig från allt spelande. Alla spelbolag ska för att få sin licens vara ansluta till Spelpaus. Licenshavaren får inte under tiden som en spelare har avstängt sig erbjuda spel eller skicka direktreklam till en person under avstängningsperioden som kan variera från en dag till flera månader. Spelarna bestämmer själv hur länge de önskar vara avstänga, de kan under avstängningsperioden inte upphäva avstängningen men de kan förlänga den om de önskar.

Hur bedöms risken för spelmissbruk?

En licenshavare ska när de bedömer om en spelare faller inom överdrivet spelande titta på om spelaren har förändrat sina spelrutiner, studera uppsatta gränser för insättningar, förluster och inloggningstid. Varje spelansvarsåtgärd som vidtas ska dokumenteras av licenshavaren. Ett bolag med svensk spellicens får inte låta personer som är under 18 år spela på casinot och ingen under 20 år får ges tillträde till ett fysiskt casino. Ingen kredit får lämnas av licensinnehavaren för insatser som en spelare vill göra i ett spel.