Att spela spel är roligt, fantasieggande och stimulerande, men som för det mesta goda här i livet har det också en baksida. En baksida som kan betyda ekonomiska problem, isolering och ett livslångt problematiskt förhållande till att spela. Det som ofta får bägaren att rinna över är pengar, möjligheterna att vinna pengar.

Som för allt övrigt i livet så är det balans som gäller, en svår avvägning som de flesta klarar av att hantera. En balans mellan tid, intresse, pengar och möjligheter. Då finner man sätt att säga stopp och pausa, spara pengar för sitt nöje och se vinster som en ren bonus.

Vad är ett beroende?

Ett beroende kan skapas av olika anledningar och handlar ofta om belöning, kroppen och hjärnan känner en positiv stimulans i vissa stunder. Stunder som kan handla om alkoholintag, matintag, träningsresultat eller vinst i spel. De bakomliggande orsakerna är ofta komplexa och inte alltid lätta att komma på. Här finns det professionell hjälp att få.

Hjälp med att sortera ut tankar och funderingar, orsaker och beteenden som ger dig ett beroende. Beroende av spel och att vinna pengar är en del av detta. Hos spelföreningen spelberoende.se hittar du hjälp och information hur du kan ta dig ut ur ditt beroende och skapa balans i din tillvaro.

Föreningen Spelberoendes Riksförbund

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som drivs med statligt stöd och ideella krafter. Deras huvudsakliga uppgift är att sprida information om orsaker till spelberoende, konsekvenser och möjliga hjälp att få. De hjälper anhöriga att stödja och pusha, de granskar marknadsföringen och då speciellt den som är riktad mot barn och unga.

Spelberoendes riksförbund tar även fram och initierar till forskning kring området spelberoende, allt för att skapa en förståelse för problematiken och hitta nya sätt att hjälp spelmissbrukare. En förening är en sätt att upptäcka att man inte är ensam. Är du orolig för dig själv eller en vän, tveka inta att ta kontakt.